logo

Verbanddoos

In de Arbowet staat o.a. dat er doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen. Hiermee is een verbanddoos binnen een organisatie verplicht. 

Verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Afhankelijk van de branche zou de inhoud van de verbanddoos kunnen worden opgesteld. Het Oranje Kruis (onafhankelijke organisatie op gebied van certificering eerste hulp) werkt slechts met richtlijnen. Er is dus ruimte voor interpretatie.

Producten die op de wond ‘gaan’ zijn steriel, op deze steriliteit zit een houdbaarheidsdatum. Dit is één van de redenen dat een verbanddoos regelmatig moet worden gecontroleerd. 

Wij kunnen de jaarlijkse controle voor u uitvoeren. Uw voordeel:

  • De verbanddoos is altijd up to date,
  • De verbanddoos wordt afgestemd op uw branche typeringen/risico’s (bijv. brandwonden, oogdouches, speciale horeca pleisters etc.),
  • Producten worden vervangen bij verlopen van houdbaarheidsdatum. De hele verbanddoos hoeft niet vervangen te worden,
  • Lage kosten.

Contact

NoFlame Groningen
Gotenburgweg 7
9723 TK Groningen
(t) 050 549 99 05
(M) 06 526 256 66
(@) heronoflame@home.nl

.

Realisatie & Design
Gertjan Janssen